Debata – Czy bez Boga jest możliwa racjonalna moralność?